contents

Bệnh viện bệnh nhân trung tâm cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất

Contact US

  • Bệnh viện Samsung Seoul của Quỹ Samsung 82 - 1599 - 3114
  • Internation Health Services 82 - 2 - 3410 - 0200

Địa điểm

Bệnh viện Samsung Seoul của Quỹ Samsung (06351)
81 Irwon-Ro Gangnamgu Seoul